A- A A+
Persoon Persoon

 De persoon achter OuderenVerhuiszorg

Hartelijk dank, ik had dit zelf echt niet gekund.

Een mooi compliment bij de afsluiting van een project. Maar wat maakt nou dat ik het wél kan? 

In referenties spreken klanten en hun naasten bijvoorbeeld over een combinatie van warmte en zakelijkheid. Enerzijds een rustige bejegening, anderzijds doortastendheid en slagvaardigheid. Souplesse en vasthoudendheid. Ze hebben mij leren kennen als respectvol, integer, consciëntieus, accuraat en betrouwbaar. Kortom: zacht voor de mensen, hard voor de zaak. 

Zelf voeg ik hieraan graag toe dat ik dagelijks dankbaar gebruik maak van alle kennis en ervaringen die ik in de jaren heb opgedaan in het leven en werken. Inspiratiebronnen waren ook de trainingen, opleidingen en lezingen die ik volgde en heb gegeven. En niet in de laatste plaats natuurlijk de ervaringen met de ouderen die ik in mijn leven heb ontmoet, al of niet met OuderenVerhuiszorg (2010). 

bakkie doen 2 dankkaart voorkant

 

NB. In bezit van VOG (verklaring omtrent gedrag).

LinkedIn Blogspot

 
 

(c) OuderenVerhuiszorg